Obsługa prawna

Obsługa prawna kierowana jest do ludzi,  którzy mają problemy prawne. Są zatem świadczone usługi głównie z dziedziny prawa majątkowego i małżeńskiego, a mianowicie:

  • wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne
  • rozważenie możliwości rozwiązania konfliktów prawnych przed procesem
  • pisanie pism procesowych
  • omawianie strategii procesowych przed wszczęciem procesu i wybranie najlepszej z nich
  • przygotowanie klienta do procesu
  • wybór najlepszego pełnomocnika na sprawę, specjalizującego się w danej dziedzinie prawa
  • konsultacje z klientem podczas przebiegu całego procesu
  • wsparcie merytoryczne i psychologiczne
  • omawianie rozwiązań po uzyskaniu orzeczenia sądu, itp.