Legaliw s.c.


specjalizuje się w szeroko pojętym prawie małżeńskim i majątkowym, a w szczególności:


sprawy małżeńskie (rozwód, separacja, podział majątku małżonków po rozwodzie jak i przed rozwodem, kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa – „rozwód” kościelny)

sprawy majątkowe (sprawy spadkowe, wyjście ze współwłasności współwłaścicieli, zasiedzenie, odszkodowania, zachowek, sprawy o zapłatę, sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, itp.)