24 sierpnia 2017

JEDNOLITOŚĆ PRAWA : „Dobry Znak” nr 22 , 10 grudnia 2010r

W niniejszej krótkiej publikacji zostanie poruszona kwestia dotycząca połączenia prawa cywilnego jako takiego, stanowiącego prawo świeckie z prawem kanonicznym. Jak wiadomo, te dwa systemy „nie znają  […]
24 sierpnia 2017

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA „Dobry Znak” nr 21 , 26 listopad 2010

Ważną kwestią przy stwierdzeniu nabycia spadku jest jego przyjęcie. Może ono być przyjęciem wprost lub przyjęciem z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Instytucja dobrodziejstwa inwentarza polega na tym, […]
24 sierpnia 2017

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza „Dobry Znak” nr 21 (56)

Ważną kwestią przy stwierdzeniu nabycia spadku jest jego przyjęcie. Może ono być przyjęciem wprost lub przyjęciem z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Instytucja dobrodziejstwa inwentarza polega na tym, […]