Zakres usług

Obsługa i reprezentacja przed sądem w zakresie prawa małżeńskiego i majątkowego, a mianowicie:

  • rozwód
  • separacja
  • podział majątku małżonków po rozwodzie oraz przed rozwodem,
  • „rozwód” kościelny (kanoniczne stwierdzenie nieważności małżeństwa)
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie, dział)
  • zachowek
  • wyjście ze współwłasności
  • zasiedzenie
  • odszkodowanie
  • sprawy o zapłatę, itp.

Legaliw świadczy usługi również w zakresie konsultacji i poradnictwa psychologicznego ściśle związanego z obsługą prawną klienta. Zobacz więcej.