24 sierpnia 2017

Odpowiedzialność kontraktowa „Dobry Znak” nr6 (41) 26 marca 2010

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA W ZNACZENIU OGÓLNYM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA W ZNACZENIU SZCZEGÓLNYM Bardzo istotną kwestią w świecie cyberprzestrzennym, w tym w przypadku świadczenia usług przez Internet w […]
24 sierpnia 2017

Odpowiedzialność kontraktowa a cyberprzestrzeń-„Dobry Znak” nr 5 (40) 10 marca 2010

Ważną kwestią, która w niedługim czasie będzie nas dotyczyć, jest udział internautów w obrocie elektronicznym na dużą skalę. Przepisy unijne, podobnie jak polskie przepisy, w tym […]
24 sierpnia 2017

Odpowiedzialność a e-sądy „Dobry Znak” nr 4 (39) 26 luty 2010

Od 01 stycznia 2010 r. strona, która wykaże interes prawny, może złożyć pozew przez Internet, o czym wspomina art. 46 § 1 k.p.c. w zw. z […]