24 sierpnia 2017

KLAUZULE GLOBALNE JAKO KLAUZULE CYBERPRZESTRZENI „Dobry Znak” nr 13 (48) 16 lipca 2010

Mając świadomość szybko idącego postępu w dziedzinie elektronicznej, a co z tym idzie  – różnych innych dziedzin, a w szczególności w dziedzinie rozwoju obrotu elektronicznego i […]
24 sierpnia 2017

CZY PRAWNICY MAJĄ SZANSĘ STANOWIĆ JEDNOŚĆ ? „Dobry Znak” nr 12 (47) 2lipca 2010

Świadczenie pomocy prawnej przez prawników jest rzeczą raczej normalną dla klientów tegoż segmentu, ale jak się okazuje… nie jest to takie oczywiste dla środowiska prawniczego. Jak […]
24 sierpnia 2017

Odpowiedzialność kontraktowa w cyberprzestrzeni i konieczność rozszerzenia katalogu klauzul general.

Istotną kwestią jest katalog zasad ogólnych, które winny być stosowane w znaczeniu globalnym. Jak wiadomo w skład zasad ogólnych wchodzą takie klauzule jak m.in. dobra wiara, […]