24 sierpnia 2017

Sądowe nabycie spadku w drodze testamentu „Dobry Znak” nr 17 (52) 24.09.2010

Drugim ze sposobów nabycia spadku po spadkodawcy jest nabycie spadku z testamentu w Sądzie. Niniejsze postępowanie przeprowadza się wówczas, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Należy […]
24 sierpnia 2017

SĄDOWE NABYCIE SPADKU W DRODZE USTAWY Dobry Znak nr 16 (51) 08.09.2010

Jednym ze sposobów nabycia spadku po spadkodawcy jest nabycie spadku z ustawy w Sądzie. Niniejsze postępowanie przeprowadza się wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnego […]
24 sierpnia 2017

CZY PRCOWNIK MOŻE ZWOLNIĆ SIĘ ZE ŚWIADCZENIA PRACY Dobry Znak nr 14 (49) 06.09.2010

CZY PRCOWNIK MOŻE ZWOLNIĆ SIĘ ZE ŚWIADCZENIA PRACY, POBIERAJAC ZA TO WYNAGRODZENIE W OKRESIE WYPOWIEDZENIA? Temat drażliwy i traktowany przez sądy, zwłaszcza rejonowe, jako temat niewygodny […]